Lista szkół - Gmina Opole Lubelskie


Wybierz miasto:
szkoły Kluczkowice
szkoły Niezdów
szkoły Opole Lubelskie
szkoły Puszno Godowskie
szkoły Skoków
szkoły Truszków
szkoły Wandalin

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
7
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271006
Gimnazjum
Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272322
GIMNAZJUM NR 2 W OPOLU LUBELSKIM
FABRYCZNA 28
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272048
Gimnazjum w Kluczkowicach
Kluczkowice 128
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271011
Liceum Ogólnokształcące
Lipowa 23
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272076
Liceum Profilowane
Lipowa 23
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272076
Liceum Profilowane nr 2
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczkowicach przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
7
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271006
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Opolu Lubelskim
Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272295
Policealne Studium Zawodowe Zaoczne
Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818275214
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272367
Szkoła Podstawowa
Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272322
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Puszno Godowskie 99
24-300 Puszno Godowskie
telefon: 0818273045
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OPOLU LUBELSKIM
FABRYCZNA 28
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272048
Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach
Kluczkowice 128
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271011
Szkoła Podstawowa w Komaszycach
STARE kOMASZYCE 43
24-300 Truszków
telefon: 0818273039
Szkoła Podstawowa w Niezdowie
- 97
24-300 Niezdów
telefon: 0818272053
Szkoła Podstawowa w Skokowie
Skoków 84
24-300 Skoków
telefon: 0818273060
Szkoła Podstawowa w Wandalinie
71
24-300 Wandalin
telefon: 0818270007
Szkoła Policealna
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Technikum Gastronomiczne
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Technikum Hotelarskie
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Technikum Ogrodnicze
7
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271006
Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818271006
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Zespół Szkół
Lipowa 23
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272076
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OPOLU LUBELSKIM
FABRYCZNA 28
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272048
Zespół Szkół Nr1
Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272322
Zespół Szkół w Kluczkowicach
Kluczkowice 128
24-300 Kluczkowice
telefon: 0818271011
Zespół Szkół Zawodowych
Kolejowa 2
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272175
Żłobek i Przedszkole Miejskie
Przemysłowa 3
24-300 Opole Lubelskie
telefon: 0818272275

1